ศูนย์สวนสยาม : 0-2906-3470 | ศูนย์หนองแขม : 02-807-6124-6 Email : drugservmail@yahoo.com
 
 
 

 
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการเป็น บริษัทขายส่งยา อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นด้านมาตรฐานการจัดการที่ดี ทั้งขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต ชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสม การจัดเก็บตามมาตรฐานการจัดเก็บที่ดี การตรวจสอบสินค้าอย่างถูกต้อง 100% ตลอดจนการขนส่งตามหลักการขนส่งที่ดี เพื่อให้หน่วยงานที่นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากเรา ไปใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือผู้บริโภคสูงสุด ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย ตลอดจนเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์
 
 
และเนื่องจาก ยา เป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับประชาชนและประเทศชาติ บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยแท้ ๆ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะเป็นแหล่งกำลังที่สำคัญในระบบการกระจายยาของประเทศไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงต่อไป
 
 
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการบริหารงานประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างแท้จริง  ดรักเซิร์ฟ จึงมีจุดยืนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมั่นคงตลอดมา ตั้งแต่การเป็นผู้นำในการคัดสรรรายการที่ได้รับรับมาตรฐานการผลิตยาที่ดีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ตามหลัการจัดเก็บเภสัชภัณฑ์ที่ดี การจัดส่งแบบคำนึงถึงอุณหภูมิในการจัดส่งเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์
 
 
 
เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาระบบการขายส่งยาของประเทศเพื่อใหคนไทยทุกคนได้รับยาที่มีคุณภาพครบถ้วนในการรักษา ป้องกัน โรคภัยด้วยใจจริง  
 
 
 
เราไม่เหนื่อยที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ภญ.สุวิมล รังสิมาการ
ผู้อำนวยการด้านบริหาร ดรักเซิร์ฟ

 
แม้ว่าภาระกิจหลักของดรักเซิร์ฟจะเป็นภาระกิจการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้มีบทบาทหลักในการจ่ายยาโดยตรงแก่ประชาชน แต่ทีมงานดรักเซิร์ฟทุกคนตระหนักดีว่า ภาระกิจของเราสำคัญมากเพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือประชาชน เราจึงวางแผนและปฏิบัติงานโดยละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ คัดเลือกบริษัทยาที่ได้มาตรฐาน คัดเลือกรายการยาที่เหมาะสม เป็นผู้รับหน้าที่ในการต่อรองราคา  การเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า การจัดการหีบห่อ รวมทั้งการจัดส่งตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดี เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้คงเดิมจนถึงมือคู่ค้าและประชาชนผู้ใช้ยา
พวกเราชาวดรักเซิร์ฟ ยืนยันที่จะทุ่มเทและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และขยายงานต่อไปให้ครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่สูงที่สุดของการใช้ผลิตภัณฑ์ของประชาชน
 
 
ติดต่อ
 
ศูนย์สวนสยาม
โทรศัพท์: 02 9063470  โทรสาร: 02 5400877
ศูนย์หนองแขม
โทรศัพท์: 02 8076124-6 โทรสาร: 02 8078383

 
 
 
 
 

บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด

ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
242,244,246 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 (Thailand)
 
 
ติดต่อเรา
 
Phone : 0-2906-3470 อัตโนมัติ
Fax : 0-2540-0877 อัตโนมัติ
Email :
tryja@yahoo.com
 
 
Copyright © 2016 Drugserve Co., Ltd.
All Rights Reserved.