ศูนย์สวนสยาม : 0-2906-3470 | ศูนย์หนองแขม : 02-807-6124-6 Email : drugservmail@yahoo.com
 
 
 
        สัมภาษณ์ ฟาร์มาไทม์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 /กุมภาพันธ์ 2551
 
 1. มุมมองของบริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด เกี่ยวกับความสำคัญของผู้ค้าส่ง

  ระบบการกระจายยาของประเทศไทย มีการกระจายยาผ่านทั้งในช่องทางโรงพยาบาลและร้านยา  ซึ่งการกระจายยาผ่านทั้ง 2 ช่องทาง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านตัวกลางหรือผู้ขายส่ง หน้าที่หลักของผู้ขายส่งยาไม่ใช่เป็นการขายซื้อมาขายไปอย่างเดียว ผู้ขายส่งในช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือความเป็นความตายของประชาชนจะต้องคอยคัดสรรชนิดของยา และปกป้องมิให้ยา-เวชภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลเสื่อมสลายหรือหมดสภาพในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการเก็บรักษาหรือการขนส่งอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ขายส่งมีภาระกิจหลักในการ เลือกผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน จัดซื้อจัดหา จัดเก็บ จัดการภายใน รับคำสั่งซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของยา-เวชภัณฑ์ จนถึงการจัดส่ง และการรับชำระค่าสินค้าอย่างมีคุณภาพและต้องถูกต้องแม่นยำ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและความรู้ความชำนาญจากเภสัชกรในการควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบ การเลือกใช้บริการผู้ค้าที่ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะลดความเสี่ยงที่จะได้รับยาด้อยคุณภาพ เช่น ยาผิดมาตรฐาน (substandard drugs) ยาปลอม (counterfeit drugs) หรือยาเสื่อมคุณภาพ

                  ปัจจุบันผู้ค้าส่งยา-เวชภัณฑ์ในประเทศไทยมีมากมายทั้งเป็นผู้ค้าส่งไทยและผู้ค้าส่งจากต่างประเทศ ซึ่งรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลและร้านยาที่เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร การคัดเลือกผู้ค้าส่งสำหรับร้านยาและโรงพยาบาลจึงเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านต้นทุนการดูแลสุขภาพของประชาชน

          2.     บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัดเป็นผู้ค้าส่งยารายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของการค้าส่งอย่างไร

  บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด เป็นบริษัทผู้ค้าส่งยาที่มีจุดยืนเรื่องคุณภาพของยา เวชภัณฑ์มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องคุณภาพไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร การแข่งขันด้านราคาจะรุนแรงขนาดไหน เรายังยึดถือหลักการเดิมคือ เราเป็นศูนย์ขายส่งยาที่ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและราคา โดยหลักการที่ทำให้เราทำให้ราคาไม่สวนทางกับคุณภาพคือ การมีระบบการจัดการที่ดี ลดความฟุ่มเฟือยจากการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรและการซื้อสินค้าครั้งละจำนวนมากเพื่อให้ได้ส่วนลดสูงที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเรามั่นใจว่าเราเป็นผู้นำด้านระบบการจัดการตัวจริงในวงการขายส่งยา การซื้อยากับดรักเซิร์ฟจะทำให้ร้านยาหรือโรงพยาบาลมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและราคาจริง ๆ  สมาชิกกลุ่มหลักของดรักเซิร์ฟจะเป็นร้านยาที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพของยา-เวชภัณฑ์ เป็นหลัก และเราไม่เคยทำให้คู่ค้าของเราผิดหวัง

 1. ทำไมดรักเซิร์ฟถึงมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของยา  

  คำถามนี้เราได้รับบ่อยมาก สำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาใหม่  เขาพูดตรง ๆ เลยว่าคุณมุ่งแต่คุณภาพที่จับต้องไม่ได้คุณจะไปขายใคร เดี๋ยวนี้คุณภาพก็เหมือน ๆ กัน ราคาต่างหากที่สำคัญ หากคุณทำราคานี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องค้าขายกัน โจทย์นี้เชื่อได้เลยว่าผู้ขายส่งทั่วไปยังแก้ไม่ตก เนื่องจากไม่สามารถทำให้ลูกค้าเห็นความต่างได้อย่างชัดเจน ผู้ขายส่งทั่ว ๆ ไปจึงมุ่งเน้นที่การหาสินค้าราคาถูกนอกระบบโดยไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาของสินค้ามาจำหน่ายให้ได้ราคาต่ำที่สุด ตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าราคาถูก ราคาต่ำที่เราพูดกันในที่นี้คือราคาที่ต่ำกว่าดิวที่ใหญ่ที่สุดของ supplier หักส่วนลดทั้งหมดแล้ว ในวงการยารู้ดีว่ามีสินค้าเหล่านี้เสมอในตลาด เนื่องจากปัจจัยไม่กี่อย่างเช่น ยาปลอม ยาด้อยคุณภาพ ยาหิ้วจากต่างประเทศ รับซื้อของโจร หรือแม้กระทั่งหมุนเงิน การหมุนเงินเกิดขึ้นได้จากการที่ร้านค้าซื้อสินค้ามาแล้วแต่ไม่มีเงินจ่ายเอาจจะเนื่องจากมีภาระที่จะต้องใช้เงินทางอื่น และมองดูแล้วว่าขายขาดทุนดีกว่าเสียเวลาขอกู้ จึงขายสินค้าราคาต่ำกว่าตลาด ซึ่งหากเราพิจารณาดูดี ๆ แล้วสินค้าเนื่องจากการหมุนเงินอาจจะเป็นสินค้าที่มาจากบริษัทผู้ผลิตจริงแต่มีการจัดเก็บและจัดส่งขั้นตอน การจัดเก็บและจัดส่งหลายขั้นตอนไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าสินค้าข้างในเสื่อมคุณภาพ หรือมีการปนของปลอม คละล๊อตหรือไม่ นอกจากการขายยาปลอมหรือด้อยคุณภาพจะทำให้ประชาชนเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วการมียาเหล่านั้นอยู่ในครอบครองยังผิดกฏหมายอีกด้วย

  supplier

ส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อว่าคุณภาพจับต้องไม่ได้ การซื้อยาที่ไหนก็หน้าตาเหมือนกันใช้ได้เหมือน ๆ กัน  ความเชื่อนี้เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ร้านยาหรือโรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องคุณภาพ เนื่องจากร้านยามีการแข่งขันกันสูงและเมื่อยอดขายร้อยละ 50 ที่ร้านยาเป็นการบอกเล่าอาการเพื่อต้องการรักษาอาการให้หาย ยาที่มีคุณภาพจึงเป็นอาวุธหลักในการสร้างชื่อเสียงให้กับร้านยาและสื่อเรื่องมนุษยธรรมให้ประชาชนผู้ใช้บริการสัมผัสได้ การเลือกผู้ขายส่งคุณภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงการซื้อยาที่ราคาถูกกว่าความเป็นจริงโดยไม่คำนึงถึงผลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่การเลือกผู้ค้าส่งเป็นการเลือกซื้อยาที่คุ้มค่าและเป็นการมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้กับผู้ค้าส่งตั้งแต่ การตัดสินใจในการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตยามาตรฐาน กระบวนการจัดเก็บ และการขนส่งที่คำนึงถึงคุณภาพ แทนเจ้าของร้านยาแทนเภสัชกรประจำร้านยาแทนประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้รับยาที่ดีมีคุณภาพเพื่อมนุษยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน

 1. นโยบาย ของบริษัทด้านการพัฒนาคุณภาพ Logistic

  บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด มีนโยบายหลักเรื่องการจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มต่าที่สุด โจทย์ข้อนี้ยากเพราะราคากับคุณภาพมักจะไม่ไปทางเดียวกัน เราจึงมีรการประชุมทีมงานกันทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและจำกัดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ โดยในส่วนของภายในองค์กรเรามีการศึกษาเกี่ยวกับ logistic ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ ที่เราให้ความสนใจคือ 1. การคัดเลือกผู้ผลิต การจัดซื้อจัดหา 2. การรจัดการด้านการตรวจรับ ขนย้ายเพื่อจัดเก็บ 3. การบริหารคลังสินค้า 4. การรับคำสั่งซื้อและการจัดสินค้า 5. การบรรจุ 6. การขนส่ง 7. การตรวจสอบ

  เนื่องจากทีมงานของดรักเซิร์ฟศึกษาอย่างหนักเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องคุณภาพในขณะที่ต้นทุนต่ำที่สุด เราจึงตัดสินใจใช้ระบบการจัดเก็บที่ดีและระบบการขนส่งที่ดีขององค์การอนามัยโลกเป็นแนวทางในการปรับใช้เบื้องต้นเราจึงใช้ชื่อภายในองค์กรว่าเป็น ระบบการจัดเก็บที่ดีของดรักเซิร์ฟ และระบบการขนส่งที่ดีของดรักเซิร์ฟ ซึ่งเรานำมาปรับใช้โดยที่เราเน้นการใช้ภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม

  logistic

ตอนนี้ที่เราพัฒนาได้ครบตามเป้าหมายปลายปีนี้จะเป็น การจัดการด้านการตรวจรับสินค้า โดยเราคำนึงถึงทั้งสภาพสินค้าภายนอก ล๊อต วันหมดอายุ และสภาพการขนส่งที่ทาง supplier จัดส่งมา การบริหารคลังสินค้าโดยการปรับอุณหภูมิการจัดเก็บให้เหมาะสม การวางสินค้าบน pallet การจัด flow การทำงานภายในให้ใกล้และง่ายที่สุด การจัดแสงสว่างให้เพียงพอ การแยกสินค้าชำรุดออกจากชั้นวาง ในส่วนของการรับคำสั่งซื้อสินค้าเราพัฒนา software ให้เหมาะสมในการรับคำสั่งซื้อ เราสามารถเช็คจำนวนสินค้าในขณะนั้นได้ทันที ทราบยอดรวมทั้งหมด ทราบรอบการจัดส่ง รวมทั้งสามารถตอบคำถามเรื่องสูตรยาที่เหมือนกันแต่ต่างบริษัทได้ การจตัดสินค้าเป็นแบบ real time ทันทีที่จบการรับคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อจะปรากฏที่คลังสินค้าทันที นอกจากนั้นเรื่องการบรรจุ การขนส่ง เราใช้หลักการเดียวกันกับการตรวจรับสินค้าและการจัดเก็บ เพียงแต่เป็นการตรวจเช็คสินค้าออกและจัดเก็บในภาชนะเพื่อการจัดส่ง สินค้าที่ตรวจเช็คความถูกต้องแล้วจะกลับสู่การจัดเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนการจัดส่ง

        ปัญหาเรื่องการพัฒนางาน logistic ของดรักเซิร์ฟ มีข้อเดียวคือ ปัญหาการจัดส่งของผู้ผลิตที่ไม่ตรงเวลา ทำให้มีปัญหาเรื่องการบริหารเนื้อที่ในการจัดเก็บบ้างและบางครั้งต้องมีการผิดนัดกับลูกค้า ส่วนปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อย ทีมงานผู้บริหารและคลังสินค้าสามารถใช้การระดมสมองในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ดี

 1. แนวทางการพัฒนาด้าน Logistic ของดรักเซิร์ฟ

  เรามีการพัฒนางานด้าน Logistic อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเบื้องต้นที่เราทำเร่งด่วนเป็นการพัฒนา Logistic พื้นฐานที่จะทำให้สินค้าคงคุณภาพเสมือนผู้รับได้รับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง สิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปเป็นการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ลูกค้าที่ติดต่อกับเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น และพัฒนาเรื่องความสะดวกในการบริหารจัดการภายใน

  Logistic Logistic
 1. คิดว่าคุณภาพที่ดรักเซิร์ฟส่งมอบจะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้าง

  ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งประกอบกับเรายืนอยู่บนพื้นฐานของการจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากเราคือลูกค้าร้านยาและโรงพยาบาล ซึ่งสามารถที่จะใช้ยาอย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลกับปัญหาการร้องเรียนหรือปัญหาการจ่ายยาแล้วไม่ได้ผล ผลประโยชน์ยังโยงไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผู้รับบริการและสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นการยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยจะบริโภคยาเท่าที่จำเป็น ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนในการรักษาตัว ไม่ทำให้รายจ่ายจากการรักษาพยาบาลสูงจนเกินไปจนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนและท้ายที่สุดเป็นการใช้จ่ายเงินด้านยาอย่างพอเหมาะพอดีทำให้ระบบสุขภาพไทยไม่ต้องเสียงบประมาณที่สูงจนเกินไปในการดูแลประชาชนทั้งประเทศ เนื่องจากเงินที่รัฐบาลจ่ายก็คือเงินที่ได้จากภาษีอากรของเราทุกคน

 1. ฝากทิ้งท้าย

  เราเป็นผู้ค้าส่งของไทย ที่ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของไทย  บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด ทำงานโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของการจัดจำหน่ายยาที่มีคุณภาพมาโดยตลอด เพราะนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของประชาชนจากการใช้ยาที่เราทุ่มเทรักษาคุณภาพ นอกจากนั้นเราชาว ดรักเซิร์ฟยังภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่สังคมไทย

ภญ.จิรวรรณ  โอพรสวัสดิ์

 

 
 
 
 
 

บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด

ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์
242,244,246 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 (Thailand)
 
 
ติดต่อเรา
 
Phone : 0-2906-3470 อัตโนมัติ
Fax : 0-2540-0877 อัตโนมัติ
Email :
tryja@yahoo.com
 
 
Copyright © 2016 Drugserve Co., Ltd.
All Rights Reserved.